Regulament program de loializare Anima Land

Art.1 Organizatorul Campaniei promoționale
1.1. Campania promoțională “Program de loializare Anima Land” („Campania Promoțională”) este organizată de S.C. ANIMA LAND S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/126/2009 și CIF RO 25118231 (“Organizatorul”).
1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.animaland.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfășurării
2.1. Campania promoțională poartă denumirea ” Program de loializare Anima Land”.
2.2. Campania promoțională se desfășoară pe o perioada nedeterminată, pe platforma de comerț online www.animaland.ro.
2.3 Promoția este valabila numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art.3 Produse participante la Campania Promoțională
3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă toate produsele comercializate pe platforma de comerț online www.animaland.ro (denumite în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” şi în mod colectiv “Produsele Campaniei Promoționale”), care au însemnul de ”+n puncte” în condițiile menționate in prezentul Regulament.

Art.4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale
4.1 Modalitatea de acordare a punctelor
Punctele se acordă automat în următoarele cazuri:
• 50 puncte pentru prima comandă plasată și confirmată
• 10 puncte pentru fiecare comandă plasată și confirmată
• 1 punct la fiecare 5 lei din valoarea comenzii plasate (de exemplu: 200 lei = 40 puncte)
• 75 puncte pentru fiecare recomandare către un prieten
Punctele primite pentru recenziile acordate produselor (25 puncte) vor apărea în cont în maxim 24-48 de ore de la postarea recenziei.
4.2 Modalitatea de utilizare a punctelor
Punctele disponibile pot fi transformate în:
• Cupoane de reducere ce pot fi folosite în momentul plasării unei comenzi
• Transport gratuit
Pentru a beneficia de aceste reduceri, utilizatorul trebuie să genereze cuponul dorit din contul personal și apoi să aplice codul obținut în formularul de comandă, înainte de a plasa comanda.
Produsele aflate deja la Promoție nu beneficiază de această reducere.
Reducerea se aplică la o valoare a comenzii de peste 99 de Lei.
4.3. Voucherele vor putea fi achiziționate și utilizate doar în perioada Campaniei. În sensul prezentului articol, activarea cupoanelor înseamnă transformarea punctelor în cupoane de reduceri în urma manifestării de voință a clientului Organizatorului prin parcurgerea pașilor în contul Anima Land.
4.4. În aceeași comandă nu se pot cumula mai multe vouchere.
4.5. Punctele au o valabilitate nelimitată.
4.6. Ulterior transformării punctelor în cupoane de reducere, clientul va putea utiliza aceste vouchere valorice în termen de cel mult 12 luni de la momentul activării voucherelor în scopul achiziționării de produse comercializate de Organizator pe platforma online www.animaland.ro.
În sensul prezentului articol, activarea cupoanelor înseamnă transformarea punctelor în cupoane de reducere în urma manifestării de voință a clientului Organizatorului prin parcurgerea pașilor în contul Anima Land.
4.7. Cupoanele sunt netransmisibile. În acest scop, se va avea în vedere faptul că utilizarea acestor cupoane la plasarea unor comenzi va putea fi efectuată exclusiv de către clientul beneficiar al acestora şi doar din contul de client care le-a generat.
4.8. În cazul unor suspiciuni de frauda privind obținerea şi utilizarea de puncte, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula unilateral orice alocare sau folosire a acestor puncte, fără ca respectivul client să aibă dreptul de a pretinde daune interese sau contravaloarea acestor puncte.
4.9. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Art.5 Dreptul și condițiile de participare
5.1. De această Campanie Promoțională beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția angajaților Organizatorului şi rudele de gradul I ale acestora.
5.2. Participanții trebuie să se înregistreze valid (să fie autentificați în contul www.animaland.ro) şi să realizeze una din acțiunile enumerate la Articolul 4, punctul 1, în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare.
5.3. Clienților care se autentifică prima oară în contul Anima Land le vor fi încărcate automat de către Organizator 50 de puncte bonus de bun venit, pentru crearea contului.
Participanților care se califică a participa la Campania Promoțională le vor fi încărcate în contul Anima Land numărul de puncte aferent acțiunilor efectuate de aceștia, în condițiile menționate în prezentul articol, cu condiția ca la momentul încărcării punctelor de Organizator să dețină un cont activ pe www.animaland.ro. În cazul punctelor oferite pentru comenzile plasate, numărul punctelor care se obțin este afișat în pagina de produs și nu se ia în calcul costul de transport atunci când se acordă punctele.

Art.6 Protecția datelor cu caracter personal
6.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.
6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale.
6.3. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la adresa de email contact@animaland.ro.
6.4. În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Nume și prenume;
(ii) Adresa de email;
(iii) Număr de telefon;
(iv) Adresă de livrare.
6.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în scopul organizării şi desfășurării Campaniei Promoționale;
6.6. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.animaland.ro la adresa https://www.animaland.ro/privacy-policy/.

Art.7 Litigii
7.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art.8 Dispoziții finale
8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.animaland.ro).
8.2. Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.
8.3. Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la adresa de email contact@animaland.ro.
8.4. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.animaland.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
8.5. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
8.6. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.animaland.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.animaland.ro la Secțiunea Regulamente.