Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1. Campania promoțională “Giveaway Anima Land Facebook” („Campania Promoțională”) este organizată de S.C. ANIMA LAND S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/126/2009 și CIF RO 25118231 (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.animaland.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2   Denumire. Durată. Locul desfășurării

2.1. Campania promoțională poartă denumirea “Giveaway Anima Land Facebook

2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 5 – 10 Martie, ora 23:59, pe platforma de socializare Facebook.

2.3. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art. 3   Produsele participante la Campania Promoțională

3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă 2 premii ce constau fiecare în 1 sac de hrană Equilibrio pentru câini sau pisici (denumit în continuare “Produsul Campaniei Promoționale” sau „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament:

Premiul pentru posesorii de câini: Hrana uscata pentru caini Equilibrio Adulti de talie mica 7.5 kg

 sau

Premiul pentru posesorii de pisici: Hrana uscata pentru pisici Equilibrio Adult Cats 7.5 kg

3.2.  Produsul Campaniei Promoționale nu poate fi preschimbat în bani.

Art. 4   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiului

4.1. Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

– Să dea like paginii de Facebook Anima Land

– Să dea tag unui prieten care are animăluț

– Să scrie într-un comentariu ”Dacă animalul tău de companie ar putea vorbi, ce crezi că ți-ar spune?”.

4.2.  Cei doi câștigători ai concursului vor fi desemnati aleator cu ajutorul unei platforme de tip random.org și anunțați în data de 11.03.2024 pe pagina de Facebook, în postarea concursului. Câștigătorii au la dispoziție 48 de ore pentru a ne trimite datele de contact (număr de telefon, adresa de livrare, adresa de email si numele contului de pe rețeaua de socializare) printr-un mail, la adresa contact@animaland.ro.

La extragere, pentru fiecare câștigător vor fi extrase și 2 rezerve. Dacă, în termen de 48 de ore lucrătoare, câștigătorii nu ne trimit datele de contact la adresa de mail contact@animaland.ro, ne rezervăm dreptul de a contacta rezervele. În cazul în care prima rezervă nu ne trimite datele în termen de 48 ore, va fi anunțată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.3. Numele câștigătorului va fi public, pe pagina de Facebook Anima Land.

4.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi contactați pentru acordarea Premiului. În această situație, premiul neridicat nu mai este acordat, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.

4.5. Participanții la Concurs, desemnați câștigători în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament, vor pierde automat calitatea de câștigător și nu vor putea intra în posesia Premiului.

4.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.7. Valoarea premiilor oferite în cadrul Giveaway-ului este de:

Hrană pisici: Hrana uscata pentru pisici Equilibrio Adult Cats 7.5 kg, 167.66 lei, TVA inclus

sau

Hrană câini: Hrana uscata pentru pisici Equilibrio Adult Cats 7.5 kg, 150.23 lei, TVA inclus.

Art. 5 Dreptul și condițiile de participare

5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în Romania (denumite în continuare „Participanţ̦i”).

5.2. Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

5.3. Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

5.4. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

– Angajații Organizatorului;

– Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

– Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

– Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 6   Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2. Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea  Campaniei Promoționale.

6.3. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 2 aprilie 201 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la adresa de email contact@animaland.ro.

6.4. În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)           Nume și prenume;

(ii)          Adresă de email;

(iii)         Număr de telefon;

(iv)         CNP;

(v)          Adresă de livrare.

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, pentru a putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în Campania Promoțională.

6.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

               (i) organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale;

               (ii) desemnarea și validarea participaților declarați câștigători;

6.6. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.animaland.ro la adresa Politica de confidențialitate.

Art. 7   Litigii

7.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 8   Dispoziții finale

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.animaland.ro).

8.2. Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3. Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la următoarea adresa de email: contact@animaland.ro.

8.4. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.animaland.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

8.5. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

8.6. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termene și condiții” de pe www.animaland.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.animaland.ro la Secțiunea Regulamente.