REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“Abonează-te la newsletter și primești un voucher de 10% reducere”

Art.1 Organizatorul Campaniei promoționale

1.1. Campania promoțională “Campanie Abonare la Newsletter și primești un voucher de 10% reducere” („Campania Promoțională”) este organizată de S.C. ANIMA LAND S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/126/2009 și CIF RO 25118231 (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.animaland.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2 Denumire și durată

2.1. Campania promoțională poartă denumirea ”Campanie Abonare la Newsletter și primești un voucher de 10% reducere”.

2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 31 Octombrie 2023 – 9 Noiembrie 2023, pe platforma de comerț online www.animaland.ro.

2.3 Promoția este valabila numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art. 3 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale

3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele Equilibrio, Reflex și Animonda comercializate pe platforma de comerț online www.animaland.ro (denumite în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” şi în mod colectiv “Produsele Campaniei Promoționale”)

3.2. In perioada 31.10.2023 – 9.11.2023 utilizatorii site-ului care aleg să se aboneze la newsletter-ul animaland.ro primesc un voucher de 10% reducere pe care îl pot folosi pentru a beneficia de discount la o comandă de produse Equilibrio, Reflex și Animonda plasată pe site.

Utilizatorul care a optat pentru abonarea la newsletter prin formularul de abonare va primi, în cel mai scurt timp, pe adresa de email folosită la abonare, un email prin care va fi transmis codul de voucher.

3.3. Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie să se înscrie la newsletterul animaland.ro, prin completarea adresei de email în formularul de abonare, numai după ce și-au dat consimțămânul că sunt de acord cu Termenii și condițiile site-ului.

3.4. Cuponul de reducere este valabil în perioada 31.10 – 31.12.2023

3.5. Discount-ul se aplică o singură dată pentru fiecare utilizator. Pentru activare, acesta trebuie completat în formularul de comandă, atunci când se plasează comanda.

3.6. Discount-ul nu se cumulează cu alte promoții și campanii valabile pe site.

3.7. Pentru abonare la newsletter trebuie să completați formularul de abonare și să ne furnizați adresa de e-mail. Datele introduse în formular trebuie să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false precum și introducerea de date care nu vă aparțin. Organizatorul își rezerva dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observa că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu vă aparțin.

Scopul pentru care prelucrăm datele este transmiterea codului de discount și, ulterior, a newsletter-lor animaland.ro, pentru a vă ține la curent cu privire la promoțiile aflate în desfășurare, mesaje de marketing, oferte, beneficii, inclusiv beneficii oferite în parteneriat cu colaboratorii Societății, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente sau magazinul online. Temeiul legal în baza căruia prelucrăm aceste date îl reprezintă consimțământul dvs. cu privire la această prelucrare, transmis prin abonarea la newsletter.

Art. 4 Dreptul și condițiile de participare

4.1.      Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Campaniei (denumite în continuare „Participanţ̦i”).

4.2.      Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

4.3.      Prin participarea la această campanie, participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

4.4      Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

Angajații Organizatorului;

  • Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
  • Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
  • Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 5 Protecția datelor cu caracter personal

5.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 2 aprilie 201 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la adresa de email contact@animaland.ro.

5.3.      În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume și prenume;

(ii) Adresa de email;

(iii) Număr de telefon;

(iv) Adresă de livrare.

5.4.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.animaland.ro la adresa Politica de confidențialitate.

Art. 6 Litigii

6.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 7 Dispoziții finale

7.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.animaland.ro).

7.2.      Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

7.3.      Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la următoarea adresa de email: contact@animaland.ro.

7.4.      Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.animaland.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

7.5.      În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

7.6.      Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termene și condiții” de pe www.animaland.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.animaland.ro la Secțiunea Regulamente.