REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Black Friday – -45% la al treilea produs Equilibrio sau Reflex achiziționat”

Art. 1 Organizatorul Campaniei promoționale

1.1.  Campania promoțională “ Black Friday – -45% la al treilea produs Equilibrio sau Reflex achiziționat” („Campania Promoțională”) este organizată de S.C. ANIMA LAND S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/126/2009 și CIF RO 25118231 (“Organizatorul”).
1.2.  Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.animaland.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.
1.3.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2 Denumire și durată

2.1. Campania promoțională poartă denumirea “ Black Friday – -45% la al treilea produs Equilibrio sau Reflex achiziționat”
2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 24-26 Noiembrie 2023, pe platforma de comerț online www.animaland.ro.
2.3. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art. 3 Produse participante la Campania Promoțională

3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele Equilibrio și Reflex comercializate pe platforma de comerț online www.animaland.ro (denumit în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” și în mod colectiv „Produsele Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate în prezentul Regulament.

Art.4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale

4.1. Pentru a beneficia de reducerea de 45% la al treilea sac achiziționat, clientul trebuie să plaseze o comandă care să conțină oricare 3 saci de hrană uscată Equilibrio și/sau Reflex, indiferent de cantitate sau sortiment.
4.2. Reducerea se aplică direct în coș, la produsul cu prețul cel mai mic.
4.3. Prețurile Produselor ce fac obiectul Campaniei vor fi valabile exclusiv pe perioada acesteia.
4.4. Reducerile afișate sunt calculate din prețul recomandat de vânzare al producătorului.
4.5. Pentru motive întemeiate, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În acest caz, Organizatorul va anunța Participantul la adresa de e-mail pusă la dispoziția Organizatorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Participant).
4.6. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Art. 5 Dreptul și condițiile de participare

5.1.  Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Campaniei (denumite în continuare „Participanți”).
5.2.  Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.
5.3.  Prin participarea la această campanie, participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

Art. 6 Protecția datelor cu caracter personal

6.1.  Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.
6.2.   Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 2 aprilie 201 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la adresa de email contact@animaland.ro.
6.3.  În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Nume și prenume;
(ii) Adresa de email;
(iii) Număr de telefon;
(iv) Adresă de livrare.
6.4.  Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.animaland.ro la adresa Politica de confidențialitate.

Art. 7 Litigii

7.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 8 Dispoziții finale

8.1.  Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.animaland.ro).
8.2.  Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.
8.3.  Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată Str. George Enescu nr.12, Târgoviște, Județ Dâmbovița, Cod poștal 130022 sau la următoarea adresa de email: contact@animaland.ro.
8.4.  Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.animaland.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
8.5.  În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
8.6.  Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termene și condiții” de pe www.animaland.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.animaland.ro la Secțiunea Regulamente.